Highlights | Cần Thơ vs CAND | Pha ngả người của Minh Bình mang về 3 điểm cho CAND