Highlights | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs B.Bình Dương | Tiếp đà thăng hoa, đội nhà mở hội tại SVĐ Hà Tĩnh