Highlights | SLNA – Than Quảng Ninh | Chiến thắng đầu tay cho đội bóng xứ Nghệ