Huế giành chiến thắng kịch tính trước XM Fico Tây Ninh