Chia điểm với SLNA ngay tại Hàng Đẫy, Viettel hòa trận đầu tiên mùa này