HIGHLIGHTS | CÔNG AN HÀ NỘI – LPBANK HOÀNG ANH GIA LAI | Night Wolf V.League 1 – 2023/24