HIGHLIGHTS | ĐÔNG Á THANH HOÁ – KHÁNH HOÀ | Night Wolf V.League 1 – 2023/24