HIGHLIGHTS | QUẢNG NAM FC – SÔNG LAM NGHỆ AN | Night Wolf V.League 1 – 2023/24