Highlights | Đông Á Thanh Hoá – SHB Đà Nẵng | Bruno hoá người hùng, chủ nhà tiếp mạch bất bại