Highlights | Hoàng Anh Gia Lai – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Hàng công vô duyên, chia điểm tại phố Núi