HIGHLIGHTS | KHÁNH HOÀ FC – QUẢNG NAM FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24