Highlights | Sông Lam Nghệ An – Hải Phòng | Sai lầm liên tiếp, chia điểm tại xứ Nghệ