Highlights Thép Xanh Nam Định FC vs Hồ Chí Minh FC | PHẠM LỖI PHÚT CUỐI, HCM FC NGẬM TRÁI ĐẮNG