HIGHLIGHTS | THÉP XANH NAM ĐỊNH – KHÁNH HOÀ FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24