Khởi đầu như mơ của Nam Định tại Vòng 1 Wake-up 247 V.League 1-2019