Số liệu chuyên môn sau vòng 2 GĐ 2 Giải HNQG LS 2020

Số liệu chuyên môn vòng 2 GĐ 2:

  • Bàn thắng: 15 bàn, trung bình 2,5 bàn/trận.
  • Thẻ vàng:  18 thẻ, trung bình 3 thẻ/trận.
  • Thẻ đỏ: 1 thẻ, trung bình 0,17 thẻ/trận
  • Khán giả: 7.900 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 2 GĐ 2:

  • Bàn thắng: 184 bàn, trung bình 2,39 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 291 thẻ, trung bình 3,78 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 13 thẻ, trung bình 0,17 thẻ/trận
  • Khán giả: 141.000 người