Số liệu chuyên môn sau vòng 21 LS V.League 2-2022

Số liệu chuyên môn vòng 21:

Tổng số bàn thắng: 25 bàn; Trung bình 4,17 bàn/trận
Thẻ vàng: 26 thẻ; Trung bình 4,33 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 3 thẻ, Trung bình 0,50 thẻ/trận
Khán giả: 5.500 người, Trung bình: 917 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Long An: 1.000 người
Sân Tự Do: 1.500 người
Sân Việt Trì: 300 người
Sân Thanh Trì: 500 người
Sân Ninh Bình: 2.000 người
Sân Cần Thơ: 200 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 21:

Tổng số bàn thắng: 306 bàn; Trung bình 2,43 bàn/trận
Thẻ vàng: 495 thẻ; Trung bình 3,93 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 21 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 159.150 người;