Số liệu chuyên môn vòng 1 HNQG LS 2022

Bàn thắng: 4 bàn; Trung bình: 1,33 bàn/trận
Thẻ vàng: 11 thẻ; Trung bình: 3,67 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ
Khán giả: 4.500 người, cụ thể:
Sân Phú Thọ: Trận đấu kín, không KG
Sân Tự Do: 2.500
Sân Cần Thơ: 2.000