Thành lập Ban điều hành Giải Hạng Nhất quốc gia 2019

Ngày 23 tháng 3 năm 2019, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Ban Điều hành Giải Bóng đá Hạng Nhất quốc gia 2019.

Theo đó, Các thành viên trong Ban Điều hành gồm có:

1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Trọng Hoài, Phó Tổng Giám đốc Công ty VPF
2. Phó Trưởng Ban: Ông Lê Hồng Thái, Chánh Văn phòng Công ty VPF
3. Phó Trưởng Ban: Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng TCTĐ Công ty VPF
4. Phó Trưởng Ban: Ông Phạm Hữu Thinh, Trưởng phòng tham mưu, tác chiến – K20

Ngoài các Trưởng Ban và Phó Trưởng ban còn có 4 thành viên trong Ban điều hành là các Cán bộ nhân viên Công ty VPF, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Chi tiết Quyết định: 2019-03-23 QD 09 v.v thanh lap BDH giai HNQG 2019 (1)