Số liệu chuyên môn sau vòng 15 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 15 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 13 bàn; Trung bình 2.17 bàn/trận
Thẻ vàng: 17 thẻ; Trung bình 2,83 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 2 thẻ; Trung bình 0,33 thẻ/trận
Khán giả: 38.000 người; Trung bình: 6.333 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Bình Dương: 6.000 người
Sân Hàng Đẫy (Hà Nội): 9.000 người
Sân Thanh Hóa: 7.000 người
Sân Pleiku: 9.000 người
Sân Hòa Xuân: 3.000 người
Sân Thống Nhất (TPHCM): 4.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 15:

Tổng số bàn thắng: 218 bàn; Trung bình 2,42 bàn/trận
Thẻ vàng: 311 thẻ; Trung bình 3,46 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 12 thẻ; Trung bình 0,13 thẻ/trận
Khán giả: 589.000 người.