Highlights | Huế vs Cần Thơ | Vòng 14 LS V.League 2-2022 | Chia điểm tại Tự Do