Highlights | Long An vs Phù Đổng | Vòng 14 LS V.League 2 – 2022