Highlights | Công An Nhân Dân vs Phú Thọ | Vòng 14 LS V.League 2-2022 | Chủ nhà thắng lợi xứng đáng!