Số liệu chuyên môn sau vòng 21 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 21 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 17 bàn; Trung bình 2.83 bàn/trận
Thẻ vàng: 14 thẻ; Trung bình 2,33 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 45.000 người; Trung bình: 7.500 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hòa Xuân: 6.000 người
Sân Quy Nhơn: 4.000 người
Sân Thiên Trường: 5.000 người
Sân Bình Dương: 5.000 người
Sân Lạch Tray: 22.000 người
Sân Thống Nhất (TPHCM): 3.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 21:

Tổng số bàn thắng: 312 bàn; Trung bình 2,48 bàn/trận
Thẻ vàng: 420 thẻ; Trung bình 3,33 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 16 thẻ; Trung bình 0,13 thẻ/trận
Khán giả: 794.500 người.