Số liệu chuyên môn sau vòng 22 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 22 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 11 bàn; Trung bình 1.83 bàn/trận
Thẻ vàng: 14 thẻ; Trung bình 2,33 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 31.000 người; Trung bình: 5.167 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Thanh Hóa: 4.000 người
Sân Pleiku: 6.000 người
Sân Thống Nhất: 5.000 người
Sân Bình Dương: 5.000 người
Sân Hà Tĩnh: 6.000 người
Sân Hàng Đẫy: 5.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 22:

Tổng số bàn thắng: 323 bàn; Trung bình 2,45 bàn/trận
Thẻ vàng: 434 thẻ; Trung bình 3,29 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 17 thẻ; Trung bình 0,13 thẻ/trận
Khán giả: 825.500 người.