Thông báo số 21 Giải VĐQG Wake-up 247-2019

Ngày 20/7/2019, BĐH Giải VĐQG Wake-up 247-2019 ban hành Thông báo số 21 với nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc thay đổi thiết kế các bảng của Nhà tài trợ:

Ngày 13/7/2019, Ban Điều hành (BĐH) Giải đã ban hành công văn số 321/BĐH-TTTT về việc thay đổi thiết kế các bảng của Wake – up 247 và bảng tên giải.

BĐH Giải đề nghị các BTC trận đấu, CLB cùng các thành viên, bộ phận liên quan cập nhật, phối hợp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

  1. Về việc thay đổi nội dung phát thanh trên sân:

Nhằm đảm bảo sự thống nhất nghi thức và nội dung phát thanh trước, trong các trận đấu Giải Bóng đá VĐQG Wake- up 2019, BĐH Giải ban hành Hướng dẫn nghi thức, nội dung phát thanh trận đấu đã được chỉnh sửa, thay thế cho nội dung văn bản đã gửi đầu mùa giải.

BĐH Giải đề nghị các BTC trận đấu, các CLB, giám sát trận đấu cùng các thành viên, đơn vị, bộ phận liên quan cập nhật thông tin, chủ động triển khai nghi thức và các nội dung phát thanh theo hướng dẫn gửi kèm thông báo này kể từ vòng 17 của Giải.

  1. Về việc thay đổi Huấn luyện viên của CLB Thanh Hóa:

Căn cứ đề nghị của CLB Thanh Hóa, BĐH Giải thông báo:

– Ông Lê Đình Hoàng rút khỏi Danh sách đăng ký quan chức CLB Thanh Hóa, thôi làm nhiệm vụ kể từ ngày 21/7/2019.

– Ông Mai Xuân Hợp đăng ký chức danh trợ lý HLV, được bổ sung vào danh sách đăng ký quan chức CLB Thanh Hóa và được làm nhiệm vụ kể từ ngày 21/7/2019.

Chi tiết Thông báo: 2019-07-20 TB 298 Thong bao so 21 Giai VDQG 2019