Thông báo số 5 Nuti Café V.League 2018

1. Ngày 28/3/2018, BĐH Giải Bóng đá VĐQG – Nuti Café 2018 (BĐH Giải) đã ban hành công văn số 139/VPF-TTr về việc thay thế bảng quảng cáo trên các SVĐ.
 Để thống nhất trong việc triển khai quyền lợi cho các Nhà tài trợ và công tác truyền thông cho Giải đấu, BĐH Giải đề nghị các CLB cùng các thành viên liên quan phối hợp rà soát, triển khai kịp thời theo hướng dẫn kể từ các trận đấu tại Vòng 4 của Giải.

2. Ngày 30/3/2018, BĐH Giải đã ban hành công văn số 144/VPF-TCTĐ về việc lưu ý tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các trận đấu.
Nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn và sự thành công chung của các trận trong giai đoạn tiếp theo; một lần nữa, BĐH Giải đề nghị các BTC trận đấu, các CLB, giám sát và trọng tài cùng các thành viên liên quan tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệu quả trong việc triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu theo quy định.

3. Ngày 30/3/2018, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với một số vi phạm tại Vòng 3 của Giải, cụ thể như sau:
– Quyết định kỷ luật số 105/QĐ-LĐBĐVN: Phạt BTC trận đấu của CLB Bóng đá Sài Gòn 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên TP. Hồ Chí Minh đốt pháo sáng trong SVĐ, trong trận đấu giữa CLB Sài Gòn và CLB TP. Hồ Chí Minh tại Vòng 3, ngày 22/3/2017 trên SVĐ Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
– Quyết định kỷ luật số 106/QĐ-LĐBĐVN: Phạt BTC trận đấu của CLB Bóng đá Nam Định 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trong SVĐ, trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Hải Phòng tại Vòng 3, ngày 22/3/2017 trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định.
– Quyết định kỷ luật số 107/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB Bóng đá Hải Phòng 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trong SVĐ, trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Hải Phòng tại Vòng 3, ngày 22/3/2017 trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định.
– Quyết định kỷ luật số 108/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên TP. Hồ Chí Minh đốt pháo sáng trong SVĐ, trong trận đấu giữa CLB Sài Gòn và CLB TP. Hồ Chí Minh tại Vòng 3, ngày 22/3/2017 trên SVĐ Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

4. Để thống nhất việc tiến hành bầu chọn các giải thưởng tháng theo quy định của Điều lệ Giải; căn cứ kế hoạch thi đấu, BĐH Giải thông báo lịch bầu chọn các giải thưởng tháng của Giải Bóng đá VĐQG – Nuti Café 2018, cụ thể như sau:

TT Giải thưởng tháng Vòng đấu căn cứ Ghi chú
1 Tháng 3 Vòng 1, 2, 3 (Công tác bầu chọn các giải thưởng tháng sẽ tiến hành sau khi kết thúc vòng đấu cuối của mỗi kỳ bầu chọn theo quy định trên)
2 Tháng 4 Vòng 4, 5, 6
3 Tháng 5 Vòng 7, 8, 9, 10
4 Tháng 6 Vòng 11, 12, 13, 14, 15
5 Tháng 7 và 8 Vòng 16, 17, 18, 19, 20
6 Tháng 9 Vòng 21, 22, 23, 24, 25

BĐH Giải đề nghị các thành viên liên quan cập nhật kế hoạch bầu chọn giải thưởng tháng như đã nêu trên để thực hiện công tác bầu chọn kịp thời, đúng theo thời gian và thể thức đã quy định.

5.
Thực hiện quy định của Điều lệ Giải Bóng đá VĐQG – Nuti Café 2018 về giải thưởng tháng, BĐH Giải gửi mẫu phiếu bầu chọn Huấn luyện viên (HLV) xuất sắc nhất tháng (kèm theo Thông báo). Đề nghị các Giám sát trận đấu triển khai đến HLV Trưởng các CLB, tiến hành bầu chọn HLV xuất sắc nhất tháng 3 (tính từ Vòng đấu thứ 1 đến hết Vòng đấu thứ 3).

Sau khi kết thúc các trận đấu Bù Vòng 1&3, các HLV có trách nhiệm hoàn thiện phiếu bầu theo quy định, chuyển cho bộ phận văn phòng CLB để gửi phiếu về BĐH Giải qua email thidau@vpf.vn hoặc theo số fax: 024.3785.8460 trước 15h00 ngày 09/4/2018; đồng thời, gửi bản gốc về địa chỉ của Công ty VPF theo đường thư chuyển phát nhanh như thông lệ.

Trưởng Ban Điều hành giải       
Trần Anh Tú                 
(đã ký)