Thông báo số 4 Cúp Quốc Gia – BaF Meat 2022

  1. Về Lịch thi đấu chính thức vòng 1/8

Căn cứ Lịch thi đấu cập nhật kèm Thông báo số 3, ngày 02/4/2022 và kết quả thi đấu các trận đấu Vòng Loại của Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022; Ban Tổ chức Giải thông báo Lịch thi đấu chính thứ Vòng 1/8 của Giải

(Cụ thể như Lịch thi đấu chi tiết kèm theo).

Ban Tổ chức Giải đề nghị các BTC trận đấu, CLB cùng thành viên, bộ phận liên quan cập nhật thông tin, phối hợp triển khai, đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các trận đấu theo lịch thi đấu đã ban hành.

  1. Về các quyết định kỷ luật

Ngày 07 và 08/4/2022, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với một số vi phạm tại các trận đấu Vòng Loại của Giải, cụ thể như sau:

2.1. Quyết định kỷ luật số 156/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp tại các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2022 đối với cầu thủ Nguyễn Vũ Hoàng Dương (số 36) của CLB Quảng Nam do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Hồ Sỹ Giáp (số 18) của CLB Becamex Bình Dương trong trận đấu giữa hai CLB Quảng Nam và Becamex Bình Dương ngày 05/4/2022 tại Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022.

Cầu thủ Nguyễn Vũ Hoàng Dương sẽ phải nghỉ thi đấu tại trận đấu Vòng 1/8 của Giải và 02 trận đấu kế tiếp tại các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2022 theo kế hoạch, Lịch thi đấu cụ thể của các giải đấu. Thẻ đỏ của cầu thủ Nguyễn Vũ Hoàng Dương bị trọng tài xử phạt sau khi vừa kết thúc trận đấu tại Vòng Loại Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022 giữa hai CLB Quảng Nam và Becamex Bình Dương, ngày 05/4/2022 trên SVĐ Quảng Nam sẽ được trừ vào thời hạn chấp hành quyết định kỷ luật số 156/QĐ-LĐBĐVN.

2.2 Quyết định kỷ luật số 157/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp tại các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2022 đối với cầu thủ Lê Văn Nam (số 93) của CLB Quảng Nam do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Trần Duy Khánh (số 12) của CLB Becamex Bình Dương trong trận đấu giữa hai CLB Quảng Nam và Becamex Bình Dương ngày 05/4/2022 tại Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022.

Cầu thủ Lê Văn Nam sẽ phải nghỉ thi đấu tại trận đấu Vòng 1/8 của Giải và 02 trận đấu kế tiếp tại các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2022 theo kế hoạch, Lịch thi đấu cụ thể của các giải đấu. Thẻ đỏ của cầu thủ Lê Văn Nam bị trọng tài xử phạt sau khi vừa kết thúc trận đấu tại Vòng Loại Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022 giữa hai CLB Quảng Nam và Becamex Bình Dương, ngày 05/4/2022 trên SVĐ Quảng Nam sẽ được trừ vào thời hạn chấp hành quyết định kỷ luật số 157/QĐ-LĐBĐVN.

2.3. Quyết định kỷ luật số 158/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 10.000.000đ (Mười triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp tại các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2022 đối với cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo (số 3) của CLB Becamex Bình Dương do có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa đối với trọng tài trong trận đấu giữa hai CLB Quảng Nam và Becamex Bình Dương, ngày 05/4/2022 tại Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022.

Cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo sẽ phải nghỉ thi đấu tại 03 trận đấu kế tiếp tại các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2022 theo kế hoạch, Lịch thi đấu cụ thể của các giải đấu. Thẻ đỏ của cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo bị trọng tài xử phạt tại phút 87 trong trận đấu Vòng Loại Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022 giữa hai CLB Quảng Nam và Becamex Bình Dương, ngày 05/4/2022 trên SVĐ Quảng Nam sẽ được trừ vào thời hạn chấp hành quyết định kỷ luật số 158/QĐ-LĐBĐVN.

2.4. Quyết định kỷ luật số 161/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB Long An 3.000.000đ (Ba triệu đồng) do có 06 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai CLB Long An và Khánh Hòa ngày 06/4/2022 tại Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022./.