Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty VPF

Đoàn Chủ tọa điều khiển chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty VPF có 4 thành viên. Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch, TGĐ Công ty VPF (thứ 2 từ trái qua) là Chủ tịch đoàn

Sáng nay (27/12), tại Hà Nội, Công ty CPBĐCN Việt Nam (VPF) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại hội đã họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2019, Báo cáo thẩm tra tình hình HDKD năm 2018 của Ban kiểm soát….

Tham dự Đại hội có ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty VPF và các thành viên HĐQT; cùng sự có mặt của 17/21 cổ đông của Công ty VPF, các vị khách mời là đại diện CLB tham dự Giải HNQG 2019, đại diện Công ty Kiểm toán AASC.

Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty VPF phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có ý nghĩa quan trọng tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đổi mới trên các mặt hoạt động của Công ty VPF. Ngoài việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020, Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ năm 2019, kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020 và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, thảo luận và đưa ra các giải pháp, đồng thời biểu quyết một số nội dung quan trọng để triển khai thực hiện trong năm 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhận được sự nhất trí cao từ các cổ đông tham dự với các nội dung quan trọng

Theo kết quả báo cáo, với những nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, doanh thu năm 2019 của Công ty VPF đạt 109,87% tăng 9,87% so với năm 2018. Công ty VPF tiếp tục đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động tổ chức Giải. HĐQT và Ban TGĐ áp dụng tiêu chí tăng nguồn thu và giảm các chi phí, tiết kiệm tối đa các khoản chi không cần thiết, trong điều kiện các giải đấu kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu, nhưng chi phí năm 2019 không chỉ đảm bảo được các khoản chi theo kế hoạch mà còn tăng thêm khoản chi cho các CLB so với kế hoạch.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty VPF đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng thuận cao của các cổ đông tham dự.

Phát huy những thành tựu đạt được tại năm 2019, qua Đại hội, HĐQT Công ty VPF tiếp tục đặt mục tiêu duy trì nguồn doanh thu ổn định phục vụ cho công tác tổ chức giải năm 2020, tiếp tục đóng góp kinh phí hỗ trợ LĐBĐVN và nguồn tài chính thực hiện hợp đồng quảng cáo với các CLB. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị khởi tranh mùa giải 2020 cũng sẽ được đảm bảo thực hiện tốt nhất, mùa giải 2020 dự kiến sẽ có nhiều nét mới tích cực trong công tác điều hảnh giải để nâng cao chất lượng chuyên môn và hình ảnh cho các giải đấu.