HAGL vào tứ kết cúp quốc gia sau loạt luân lưu cân não trước Than Quảng Ninh