Nam Định chật vật vượt qua Long An sau loạt đấu súng cân não