Hà Nội vất vả giành 1 điểm trên sân Tam Kỳ trước chủ nhà Quảng Nam