Khắc Ngọc bỏ lỡ cơ hội, SLNA tuột mất 3 điểm trước Than Quảng Ninh ngay trên SVĐ Cửa Ông