Hải Phòng bị Đà Nẵng cầm chân trong trận cầu có đến 2 chiếc thẻ đỏ được rút ra