Thông báo số 7 giải Hạng Nhất – Tôn Hoa Sen 2012

Theo đề nghị của CLB Bóng đá Đồng Tâm Long An về việc thay thế HLV, BTC giải chấp thuận cho CLB Bóng đá Đồng Tâm Long An được đăng ký ông Trần Công Minh với chức vụ HLV trưởng thay cho ông Buketa Ranko kể từ vòng đấu thứ tám, ngày 03/03/2012.

TRƯỞNG BTC GIẢI HẠNG NHẤT        

   Nguyễn Hữu Bàng                  
(đã ký)