Danh sách BTC giải bóng đá Cúp Quốc gia – Nhựa Hoa Sen 2012

I. Trưởng Ban:

Ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng giám đốc Cty CP BĐCN VN
 

II. Phó Trưởng ban:

1. Ông Trần Duy Ly – GĐĐH giải Ngoại hạng – Eximbank 2012

2. Ông Nguyễn Hữu Bàng – GĐĐH giải Hạng nhất-Tôn Hoa Sen 2012
 

III. Ủy viên:

1. Ông Nguyễn Minh Châu – Trưởng phòng Tài trợ-TT- Cty CP BĐCN Việt Nam

2. Nguyễn Minh Ngọc –Trưởng phòng TCTĐ-Công ty CP BĐCN Việt Nam

3. Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền- LĐBĐVN

4. Ông Lưu Quang Điện Biên- Phó Chánh văn phòng – LĐBĐ Việt Nam

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Phó Trưởng phòng Pháp lý –TCCT LĐBĐ Việt Nam

6. Bà Trịnh Thanh Hà- Phòng Kế hoạch Tài chính – LĐBĐ Việt Nam