Điều lệ Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023

Ngày 16/03/2023, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) đã ban hành Điều lệ Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023 (Gold Star V.League 2-2023)

2023-03-16 Dieu le HNQG Bia Sao Vang 2023