Số liệu chuyên môn sau vòng 13 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Số liệu chuyên môn vòng 13 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 11 bàn; Trung bình 2.20 bàn/trận
Thẻ vàng: 35 thẻ; Trung bình 7 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/ trận
Khán giả: 7.300 người, Trung bình: 1.460 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Đồng Tháp: 1.500
Sân Đồng Nai: 800
Sân PVF: 500
Sân Long An: 1.000
Sân Bà Rịa: 3.500

Số liệu chuyên môn sau vòng 13:

Tổng số bàn thắng: 136 bàn; Trung bình 2,09 bàn/trận
Thẻ vàng: 297 thẻ; Trung bình 4,57 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 13 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 108.500 người; Trung bình 1.669 người/ trận