Số liệu chuyên môn sau vòng 15 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24

Số liệu chuyên môn vòng 15 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 5 bàn; Trung bình 1,00bàn/trận
Thẻ vàng: 30 thẻ; Trung bình 6,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 3 thẻ; Trung bình 0,60 thẻ/ trận
Khán giả: 10.100 người, Trung bình: 2.020 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Bà Rịa: 2.000
Sân Hoà Bình: 600
Sân Ninh Bình: 3.000
Sân Huế: 2.500
Sân Đồng Tháp: 2.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 15:

Tổng số bàn thắng: 151 bàn; Trung bình 2,01 bàn/trận
Thẻ vàng: 346 thẻ; Trung bình 4,61 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 18 thẻ; Trung bình 0,24 thẻ/trận
Khán giả: 126.000 người; Trung bình 1.680 người/ trận