Số liệu chuyên môn sau vòng 17 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Số liệu chuyên môn vòng 17 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 12 bàn; Trung bình 2,40 bàn/trận
Thẻ vàng: 23 thẻ; Trung bình 4,60 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/ trận
Khán giả: 5.200 người, Trung bình: 1.040 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Ninh Bình: 2.000
Sân Bà Rịa: 1.000
Sân Long An: 1.500
Sân Đồng Nai: 200
Sân PVF: 500

Số liệu chuyên môn sau vòng 17:

Tổng số bàn thắng: 172 bàn; Trung bình 2,02 bàn/trận
Thẻ vàng: 387 thẻ; Trung bình 4,55 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 18 thẻ; Trung bình 0,21 thẻ/trận
Khán giả: 142.600 người; Trung bình 1.678 người/ trận