Số liệu chuyên môn vòng 10 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Số liệu chuyên môn vòng 10 Giải HNQG Bia Sao Vàng 2023/24:

Tổng số bàn thắng: 14 bàn; Trung bình 2,80 bàn/trận
Thẻ vàng: 18 thẻ; Trung bình 3,60 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ; Trung bình 0,00 thẻ/ trận
Khán giả: 9.700 người, Trung bình: 1.940 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Tự Do: 3.000
Sân Hoà Bình: 3.000
Sân Ninh Bình: 700
Sân Đồng Tháp: 2.000
Sân Bà Rịa: 1.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 10:

Tổng số bàn thắng: 111 bàn; Trung bình 2,22 bàn/trận
Thẻ vàng: 217 thẻ; Trung bình 4,34 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 8 thẻ; Trung bình 0,16 thẻ/trận
Khán giả: 84.900 người; Trung bình 1.698 người/ trận