Công An Nhân Dân vs Quảng Nam

Thứ 4, 16 tháng 03, 2022 - 15:30
SVĐ Hàng Đẫy

Thống kê cầu thủ

    32' Thẻ Vàng [15] Nguyễn Văn Toản
[99] Nguyễn Trung Đại Dương Bàn Thắng 63'    
[16] Nguyễn Như Tuấn Bàn Thắng 68'    
[16] Nguyễn Như Tuấn Thẻ Vàng 68'    
[8] Trần Thanh Sơn Thẻ Vàng 72'    

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
On Football
Khán giả (người)
800
Mã trận
2

  • Trọng tài: Nguyễn Đình Thái
  • Trợ lý trọng tài 1: Ngô Quốc Toản
  • Trợ lý trọng tài 2: Đường Việt Dũng
  • Trọng tài thứ tư: Trần Quốc Thịnh
  • GSTĐ: Trần Trung Kiên
  • GSTT: Nguyễn Ngọc Hà