Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thứ 2, 06 tháng 07, 2020 - 17:00
SVĐ Pleiku