Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam

Thứ 6, 17 tháng 07, 2020 - 17:00
SVĐ Pleiku

Thống kê cầu thủ

[17] Vũ Văn Thanh Bàn Thắng 10'    
    23' Thẻ Vàng [4] Trần Văn Tâm
    30' Thẻ Vàng [92] Nguyễn Anh Hùng
[11] Nguyễn Tuấn Anh Thẻ Vàng 38'    
    53' Thẻ Vàng [23] Kebe Papa Ibou
    64' Bàn Thắng [23] Kebe Papa Ibou
[11] Nguyễn Tuấn Anh Bàn Thắng 72'    
    75' Thẻ Vàng [73] Nguyễn Hồng Sơn
[97] Triệu Việt Hưng Thẻ Vàng 78'    
[1] Trần Bữu Ngọc Thẻ Vàng 80'    
[10] Walsh Chevaughn Junior Hugh Bàn Thắng 83'    
[8] Trần Minh Vương Thẻ Vàng 87'    

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
BĐTV, BĐTV HD
Khán giả (người)
9000
Mã trận
64

  • TT: VŨ NGUYÊN VŨ
  • TLTT: ĐẶNG THẾ VINH - LÊ XUÂN HÙNG
  • TT THỨ 4: NGUYỄN TRUNG KIÊN
  • GSTĐ: CAO ĐÌNH KHÔI
  • GSTT: LƯƠNG THẾ TÀI