Hoàng Anh Gia Lai vs Sài Gòn

Thứ 5, 18 tháng 06, 2020 - 17:00
SVĐ Pleiku