Huế vs Phù Đổng

Thứ 7, 13 tháng 08, 2022 - 16:00
SVĐ Tự Do

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
On Sports +
Khán giả (người)
2500
Mã trận
65

Giám sát trận đấu: Thái Bình Thuận Giám sát trọng tài: Vương Tuấn Kiệt Trọng tài: Khổng Tam Cường Trợ lý trọng tài: Lê Nguyễn Thanh Huy - Ngô Ngọc Minh Trọng tài thứ tư: Đặng Quốc Dũng