Quảng Nam vs Sài Gòn

Thứ 6, 24 tháng 07, 2020 - 17:00
SVĐ Quảng Nam

Thống kê cầu thủ

[3] Huỳnh Tấn Sinh Bàn Thắng 7'    
    53' Bàn Thắng [10] Pedro Paulo Alves Vieira Dos Reis
[11] Rodrigo Da Silva Dias Bàn Thắng 63'    
    70' Bàn Thắng [10] Pedro Paulo Alves Vieira Dos Reis
    73' Bàn Thắng [10] Pedro Paulo Alves Vieira Dos Reis
[7] Đinh Thanh Trung Bàn Thắng 82'    

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
BĐTV, BĐTV HD, VTC3
Khán giả (người)
4000
Mã trận
74

  • TT: TRẦN ĐÌNH THỊNH
  • TLTT: NGUYỄN VĂN HẬU - NGUYỄN TRUNG HẬU
  • TT THỨ 4: ĐỖ THÀNH ĐỆ
  • GSTĐ: TRẦN QUỐC DŨNG
  • GSTT: NGUYỄN VĂN MÙI