Ariel Francisco Rodriguez Araya

First Name:
Ariel Francisco
Last Name:
Rodriguez Araya
Vị trí:
Tiền đạo
Năm sinh:
1989
Số áo:
77
Quốc tịch:
Costa Rica
Team:
TP Hồ Chí Minh