Đặng Ngọc Tuấn

First Name:
Đặng
Last Name:
Ngọc Tuấn
Cao (cm):
182
Nặng (kg):
76
Vị trí:
Thủ môn
Năm sinh:
06-05-1995
Số áo:
38
Quốc tịch:
Việt Nam
Team:
TP Hồ Chí Minh
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: