Gabriel Ferreira Dias

Tên đầu:
Gabriel
Tên cuối:
Ferreira Dias
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
01-04-1997
Số áo:
22
Quốc tịch:
Brazil
Đội:
LPBank Hoàng Anh Gia Lai